Üyelik Ücret ve Şekilleri

Yönetim Kurulu olarak sizlere en başta daha güzel, geniş kapsamlı, sosyal bir kulüp  yaratmak temel amacımız olacaktır.

2019 yılı aidatları aşağıdaki gibi belirlenmiştir

                          Giriş Ücreti                           Yıllık Aidat
Asil Üye               300,00 TL                               3000,00 TL                             
Bağımlı Üye                                                       1500,00 TL
Öğrenci Üye         200,00 TL                               700,00 TL     
Misafir Üye                                                        60,00 TL

Tüm ödemeler kredi kartı ile tek çekim veya 3, 6, 9 taksit şeklinde ödenebilir. Taksitli ödemelerde uygulanacak vade farkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

3 taksit %  4,
6 taksit %  7,
9 taksit % 10. 

Not: Taksitler sadece İş Bankası ( Maximum Kart ) , İktisat Bankası ( Card plus ) , Garanti Bankası ( Bonus) ve Turk Bankası kredi kartlarına uygulanır.

 

  ÜYELİK ŞEKİLLERİ:

ASİL ÜYE: Onsekiz yaşını doldurmuş, tüzük hükümlerine göre Kulüp Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmiş kişidir. Kulübün tesislerinden yararlanır. Genel Kurulda yapılacak oylama ve seçimlere katılır. Asil üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.

ÖĞRENCİ ÜYE: İlk, orta veya yüksek öğrenim yapmakta olan, yirmibeş yaşını aşmamış ve Kulüp Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmiş kişidir. Öğrenci üye seçme ve seçilme hakkına sahip değildir.

BAĞIMLI ÜYE: Asil üyelerin eşleri ile geçimlerini sağladıkları bekar çocukları bağımlı üye olabilirler. Bağımlı üye seçme ve seçilme hakkına sahip değildir.

GEÇİCİ ÜYE: KKTC vatandaşı olmayan veya sürekli yurt dışında ikamet eden KKTC vatandaşları KKTC’de bulundukları kısa süreler için Yönetim Kurulu tarafından Geçici Üye kabul edilebilirler. Bu süre bir yıla kadar uzatılabilir. Bir yıldan uzun süre, ancak KKTC’de görev yapan yabancı uyruklu kişilere görev sürelerince ve KKTC öğrenim kurumlarında öğrenim gören yabancı uyruklu kişilere öğrencilik statüleri devam ettiği sürece uygulanabilir. Geçici üyeler, Genel Kurulda seçemez ve seçilemezler.

MİSAFİR ÜYE: Misafir üyeler alacakları hizmet karşılığı  ödeme yapacaklardır, ve giriş aidatı ödemeyeceklerdir. Misafir üyeler genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.