Üyelik Ücret ve Şekilleri

 Genel Kurulda 2014 yılı aidatları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Tüm üyelerimiz aşağıdaki aidatlar dahilinde Kulübümüzün tenis kortlarını, squash kortunu, yürüyüş ve koşu parkurunu ücretsiz olarak kullanabileceklerdir  

Genel Kurulda ayrıca aidatların sabit kalması kararlaştırılmış ve 2016 yılı aidatları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
                             Giriş Ücreti                          Yıllık Aidat
Asil Üye                  300,00 TL                             1200,00 TL
Bağımlı Üye                -                                      800,00 TL
Öğrenci Üye            200,00 TL                             600,00 TL 
M isafir Üye     50 TL

Üyelerimizden aidatlarını ödeme konusunda her yıl göstermiş oldukları hassasiyeti bu yıl da göstermelerini ve aidatlarını 1 Mayıs 2015 tarihine kadar Kulüp İdaresine ödemelerini veya İktisat Merkez Şubed Bankasındaki 9010-61604-351 numaralı Lefkoşa Şehir Kulübü hesabına yatırmaları gerekmektedir. Aksi taktirde tüzük gereği aylık %10 gecikme faizinin alınacağını üzülerek bildiririz.

Tüm ödemeler kredi kartı ile tek çekim veya 3, 6, 12 taksit şeklinde taksitli ödenebilinir. Taksitli ödemelerde uygulanacak vade farkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

3 taksite %  4,
6 taksite %  8,
12 taksite %16. 

 

  ÜYELİK ŞEKİLLERİ:

ASİL ÜYE: Onsekiz yaşını doldurmuş, tüzük hükümlerine göre Kulüp Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmiş kişidir. Kulübün tesislerinden yararlanır. Genel Kurulda yapılacak oylama ve seçimlere katılır. Asil üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.

ÖĞRENCİ ÜYE: İlk, orta veya yüksek öğrenim yapmakta olan, yirmibeş yaşını aşmamış ve Kulüp Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmiş kişidir. Öğrenci üye seçme ve seçilme hakkına sahip değildir.

BAĞIMLI ÜYE: Asil üyelerin eşleri ile geçimlerini sağladıkları bekar çocukları bağımlı üye olabilirler. Bağımlı üye seçme ve seçilme hakkına sahip değildir.

GEÇİCİ ÜYE: KKTC vatandaşı olmayan veya sürekli yurt dışında ikamet eden KKTC vatandaşları KKTC’de bulundukları kısa süreler için Yönetim Kurulu tarafından Geçici Üye kabul edilebilirler. Bu süre bir yıla kadar uzatılabilir. Bir yıldan uzun süre, ancak KKTC’de görev yapan yabancı uyruklu kişilere görev sürelerince ve KKTC öğrenim kurumlarında öğrenim gören yabancı uyruklu kişilere öğrencilik statüleri devam ettiği sürece uygulanabilir. Geçici üyeler, Genel Kurulda seçemez ve seçilemezler.

MİSAFİR ÜYE: Misafir üyeler alacakları hizmet karşılığı  ödeme yapacaklardır, ve giriş aidatı ödemeyeceklerdir. Misafir üyeler genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.