Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULUMUZ:

Burak Gazi                  Başkan,
Kadir Yorgancıoğlu      Asbaşkan,
Orhun Doğasal            Sayman,
İpek Civisilli               Faal Üye,
Özlem Boranhan        Sekreter,
Özge Samioğlu           Faal Üye,
Celal Önen                Faal Üye.

 


YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Bu tüzüğün ana amaçları doğrultusunda faaliyet göstererek kulüb’ün ve spor dallarının standardını yükseltmeye çalısır.

 

Kulüb’ü temsil etmek ve/veya temsil etmek üzere tesbit ettiği üyeleri görevlendirerek yetki vermek.

 

Tüzük amaçlarına uygun faaliyetlerin daha verimli yapılabilmesini sağlamak amacı ile komiteler oluşturmak.

 

Kulüp tesisleri ve sahalarının bakım, onarım ve geliştirilmesini sağlamak.

 

Kulüb’ün günlük çalışmalarını düzenlemek ve idari uygulamaların pürüzsüz devamını sağlamak için yönetmelikler yapmak.

 

Kulüp Genel Kuruluna sunmak üzere yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, mali raporu düzenleyip denetçilere onaylatarak Genel Kurul’a sunmak.

 

Olağan Genel Kurulun toplantı tarih, saat ve yeri ile gündemini belirleyip üyelere tüzüğe uygun olarak duyurmak.

 

Kulüp Sekreteri, kulübe kayıtlı üyelerin sicilini tutar ve Yönetim Kurulu toplantılarını kaleme alır. Toplantı sonucu düzenlenen tutanakları Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatır.

 

Kulüp Saymanı, Kulüb’ün hesap işlerinden sorumludur. Kulüp gelirini düzenli toplar ve/veya toplatır. Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda harcamaları yapar ve gelir – gider kayıtlarını düzenli bir şekilde tutar. Kulüp demirbaş defterini düzenler.

Yönetim Kurulu, Kulüb’ün amaçları doğrultusunda faaliyetlerini daha verimli yürütmek için idari, teknik ve yardımcı personel istihdam edebilir.

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan sonra bir ay içinde yıllık bütçesini yapar ve kulüp ilan tahtasına üyelerin bilgisine sunar.